ДЕНС - ТЕРАПИЯ

КАКВО Е ТОВА - ДЕНС ТЕРАПИЯ


В началото на 70-те години на миналия век имало много голям интерес към методите за обезболяване. Максималния ефект бил постигнат с апарати, които въздействали чрез кожата и се наричали кожни електроневростимулации. Започнало масово производство на такива апарати в различни разновидности. За съжаление се установило, че те не работят ефективно, тъй като на 5-6 терапия организма привиквал и метода спирал да работи.
Тогава специалистите започнали да търсят отговор как да бъде увеличена ефективността на този метод?Било отбелязано, че повечето апарати работят на принципа на стимулация, като съчетават постоянни - биполярни и монополярни сигнали.
В резултат на това редица учени започват да търсят друг вид въздействие, което да отстрани констатираните дефекти на стария метод. Като начало било изследвано как естествено възникват в човешкият организъм тези импулси и била отчетена тяхната форма. Били изследвани тези електрически импулси, който предават сигнала и осъществяват връзката между клетките и нервната система.Какво е ЕКГ? Електро-кардиограмата не е нищо друго, освен запис на разговора между сърцето и мозъка - доклад на сърцето как работи!!!
Тогава за основа бил взет импулс, който прилича на естествения и след направените проучвания и изследвания, се установило, че той показва голяма ефективност.За първи път тази разработка била приложена в програма „Буран“, а после когато програмата била закрита, апарата бил забравен. Никой не знаел нищо нито за неговата технология, нито за самия него.Алексадър Рявкин и неговият екип виждат този апарат в действие в една военна болница.
Те останали изумени от ефективността на апарата, която граничела с чудо. Хора приковани към леглото, след лечението започвали да се учат да сядат, а после да стават и започвали да ходят.Метода предизвикал много сериозен интерес и екипа си поставил задача да бъде предоставен до хората. Необходимо било създаването на методика, корпорация, производство и т.н.
Създава се корпорация ДЕНАС, която поставя пред себе си много сериозни и отговорни задачи.
Най-важното било, не само да проработи метода, а да се създаде методология, ръководства за работа и огромна научна методологична база.Целта била да се обучат всички да работят с този метод, както лекарите, така и всички, които нямат медицинско образование.
И така в продължение на 15 години метода се предоставя, чрез апаратите Денас и Диа Денс на целия свят.
През 2005 година, корпорация ДЕНАС МС прави официална регистрация на метода за елктроневростимулация.Днес той се прилага, като официален метод, както за домашно, така и за медицинско и лечебно профилактично лечение.

На последните конференции по медицина много сериозно се засяга въпроса за апаратите, които се използват в болнични физиотерапии, профилакториуми, санаториуми и други. Работата е там, че апарати се изработват много, всеки от тях има своите уникални характеристики, но има една малка особеност.


В повечето държави съществува разлика в регистрацията на медицински апарати и медицински методи. Повечето от апаратите, които се използват в кабинетите за профилактика нямат регистрация на техният метод като лечебен.

За разлика от това, през 2005 година ДЕНАС МС получава признание и регистрация не само за апаратите, а за МЕТОДА, МЕТОДА Е ПРИЗНАТ И РЕГИСТРИРАН, КАТО ЛЕЧЕБЕН!!!

МЕТОДА Е ПРИЗНАТ НЕ САМО В РУСИЯ, НО И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ В ЕВРОПА (Франция, Германия, Чехия, Австрия), АМЕРИКА И ДРУГИ.АПАТАРИТЕ НА ДЕНАС МС СЕ ПРОДАВАТ И ИЗПОЛЗВАТ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ, 

КАКТО ОТ ЛЕКАРИ, КИНЕЗИТЕРАПЕВРИ И ФЗИОТЕРАПЕВТИ, ТАКА И ОТ МИЛИОНИ ХОРА ЗА ДОМАШНА ФИЗИОТЕРАПИЯ ИЛИ КАКТО ВСИЧКИ КАЗВАТ ЗА – ДОМАШЕН ЛЕКАР !!!


Как действа МЕТОДА ДЕНС


Нека за минута разкажем как съществува нашия организъм в обкръжаващата го среда.
Човешкия организъм е една система, която е съставена от много функционални системи на органи, като например сърдечно-съдова, пикочно- отделителна, полова и т.н.

Най-интересното е, че те работят заедно една с друга. Нашите крака няма да тръгнат, ако от нервните центрове по нервните влакна не бъде предаден нервен импулс до костите, мускулите, връзките и структурата ни и още по-интересно, те няма да тръгнат и ако непосредствено до сърдечно-съдовата система не бъдат доставени хранителни вещества.
Още един интересен факт - очите ни няма да виждат, ако не функционират правилно шийните прешлени.

Метода ДЕНС се различава от конвенционалния, медикаментозен начин на лечение. В този метод човека се разглежда, като единно цяло, като цялостен организъм, в който всичко е взаимсвързано.
Един от най-важните механизми е неговата способност да се приспособява към обкръжаващата среда. Всички знаем, че ако нямаме тази способност, ние сме обречени на гибел.

Поради това ние имаме и инстинкт за самосъхранение.
Например, когато влезем в банята ние не пускаме директно гореща вода, защото знаем, че температура над 40 градуса разлага белтъка. Внимателно протягаме ръка и чрез повърхността кожата съобщаваме на мозъка, че тук има висока температура и нещо трябва да се промени и в този момент в организма също нещо се променя. Как се случва това?
Ето и най-простата схема, която е и базова.

Какво се случва в нашия организъм? Под повърхността на нашата кожа има рецептори или биологично активни точки - БАТ. Всеки орган в нашия организъм има своя БАТ върху кожата ни и те са свързани, като предават сигнал, както от БАТ към органа, така и обратно.  

Ако се променя състоянието на органа, променя се и състоянието на неговата БАТ.
Освен това всеки орган има БАТ на гръбначния и главен мозък. И тук връзката е двустранна – от БАТ към главния мозък и обратно и от същата БАТ до гръбначния стълб и обратно.
Ако се върнем към примера в банята, при допира на кожата с горещата вода тя се загрява и чрез рецепторите или т.нар. БАТ предава сигнал на мозъка.
Тогава ние незабавно предприемаме необходимата стъпка да намалим горещата вода, за да не се изгорим.

Механизмът се изразява в това, че БАТ възприема сигнала от дразнителя, след което започва да предава електрически импулс. Основните фактори, с които околната среда влияе на нашия организъм са раздразване и стимулация на БАТ, за да може електрическия сигнала предаден, чрез кожата до органа да стигне до центъра на главния мозък, който се нарича център за терморегулация и мозъка да получи информация какво се случва в околната среда. Тази двустранна връзка се нарича рефлекс – рефлексна връзка.

По същия път, информацията се връща обратно до кожата и тогава ако сме в банята започваме да се потим например, т.е. веднага се задейства инстинкта за самосъхранение.
Метода, като начало се базира на инстинкта за самосъхранение /рефлекса/. Когато организма иска да съхрани своята цялост, да има информация за всичко, което се случва в околната среда, той започва да работи, за да се съхрани и да работи правилно.
Уникалността на ДЕНС-устройства

Предимства на апаратите ДЕНС в сравнение с известните към този момент други устройства:

1. Внимателно избрана форма на електрически сигнал, който наподобява естествения невроимпулс. 
2. Липса на постоянен импулси – динамични (променливи) режими, който да гарантират отсъствието на привикване към апарата. 
3. Слабо високоамплитудно напрежение, нискочестотен ефект, без да вреди на нервните влакна на човешкото тяло. 
4. Импулса прониква в роговия слой на кожата на дълбочина от не повече от 1 мм. 
5. Наличие на ефективна биологична обратна връзка съобразно импеданса на кожата.
6. Прилага естествен импулс, които бързото се възприемане от тялото, както свои собствен. 
7. Индивидуален подбор на сигнали. Апаратите подават различен сигнал за всяки отделен човек. 
8. Бърза реакция на организма благодарение на биологичната обратна връзка. 
9. При стимулация импулсите имат регулиращ характер, които подпомагат хормоналните и имунни механизми. 
10. Възстановяване на изгубените връзки между патологичните зони и всички системи за контрол на тялото.
11. Подходящи при всички видове заболявания. 
12. Показания при лечение на остри състояния и бърза помощ. 
13. Ефектът при тежки случаи, постигнати по време на лечението или след лечение. 
14. Наличието на дългосрочните резултати на саморегулирането на загубените функции. 
15. Почти пълна липса на противопоказания. 
16. Без ограничения на възрастта на пациента. 
17. Преносим, автономия и лекота на използване. 
18. За използване на апаратите не се изисква специално медицинско образование. 
19. Ефектът се постига без използване на други терапии и при лечение на заболявания. 
20. Оптималната рентабилността.


Клинични проучвания

Експериментални и клинични проучвания, насочени към оценка на ефикасността и безопасността на ДЕНС метода и оптимизация на терапевтичния ефекти се провеждат от 1999 г. насам в повече от 200 независими медицински изследвания и лечебни заведения към Министерството на здравеопазването и медицинските науки на Руската федерация.

Апаратите за ДЕНС - терапия бяха тествани в следните лечебни заведения:
 • Институт рефлексология ФНКЭЦ ТМДЛ МЗ РФ;
 • Руски научен център за възстановителна медицина и балнеология МЗ РФ (РНЦ ВМиК);
 • Федерална Клиниката за клинична и експериментална база на традиционни методи на диагностика и лечение (ФНКЭЦ ТМДЛ) МЗ РФ;
 • Уралски Научно изследователски институт по травматология и ортопедия (ГФУН УНИИТО);
 • Московската медицинска академия Сеченов катедра: "Акушерство и гинекология", "невропатология", "методи за нелекарствени лечения и клинична физиология", "терапия", "Травматология и ортопедия", "Хирургия";
 • Мозъчен Институт - Санкт Петербург;
 • Катедра по медицински институти при университети от Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург , Одеса ;
 • Изследователски институт по педиатрия и детска хирургия, Москва;
 • 20 Поликлиника на Централния административен окръг на Москва;
 • Катедра за рефлексна и мануална терапия към Московския държавен университет по медицина и стоматология, в департаментите на Държавната медицинска академия на Урал ( Екатеринбург );
 • Ростовски Онкологичен институт, Лаборатория по "Биофизика на рака" ;
 • Централен институт по травматология и ортопедия – Н.Н. Приорова, лаборатория "Биоенергия и рефлексология " и т.н.


Факти за пълната безопасност, безвредност и полезен ефекти на ДЕНС - терапията върху човешкия организъм са установени от обективни проучвания, проведени в:

* Федерален Научен Център за експериментални клинични и традиционни методи на диагностика и лечение на Министерството на здравеопазването на Русия ( Москва) под ръководството на Е.Е. Мейзерова (2001);
* Лаборатория по биофизика, Институт по клинична и експериментална медицина в Новосибирск под ръководството на Л.П. Михайлова (2001).

Ефективността на ДЕНС терапията - потвърдена и от опита на следните институции:

Институт по неврохирургия  Бурденкоустановен успешен лечебен ефекти при увреждане на гръбначния мозък с различна давност;
Изследователски институт по детска хирургия Апаратите за ДЕНС - терапия елиминират закъсненията на двигателното развитие при децата;
Военно-научно изследователска авиационна болницаАпаратите за ДЕНС - терапия лекува заболявания на централната и периферната нервна система;
Централна болница за травматология и ортопедия - Апаратите за ДЕНС - терапия лекуват раните, получени по време на битка.


Резултатите от много проучвания са показали висока терапевтична ефикасност на ДЕНС, както от лекари в различни специалности, така и от потребители в домашни условия.

Повече от 300 научни статии посветени на ДЕНС са публикувани от изследователския отдел на корпорация "DENAS MS", как лекари от различни специалности (от неонатолози до козметици), използват ДЕНС в практика си.
Основните принципи, методология и практическо приложение на ДЕНС са представени в научно-популярни книги и наръчници за лекарите.

Научни статии, публикувани в списания, включени в списъка на WAC водещите научни публикации. Издават се сборници с публикувани материали посветени на ДЕНС, четени или представяни на международни медицински симпозиуми. Колекции  от резюмета и презентации от страна на регионалните и между- регионални научни и практически конференции , на разположение са видео уроци за използване на ДЕНС при лечението на различни заболявания.
...© 2013, ДЕНАС ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ "ОБЩОВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР" - Варна автор, All rights reserved!