БИЗНЕС

Създайте свой личен или семеен бизнес


DENAS MS - бързо развиваща се международна компания, оперираща на пазара повече от 16 години.

ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПАНИЯТА СА:
· Търсене и прилагане на силно обещаващи нови медицински технологии;
· Постоянното нарастване на броя на регионални офиси;
· Вътрешна ресурсната база и собствено производство, като гарант за стабилността на доставките и цените;
· Изключителни права върху продукти, като гаранция за липсата на конкуренция на пазара;
·  Информация, научна и методологическа помощ за бизнеса;
·  Компетентни и добре организиран процес за управление на информацията.

ДЕНС  ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ВИ КАНИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ ЕКИПА !!!

НИЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ХОРА ПРИТЕЖАВАЩИ СЛЕДНИТЕ КАЧЕСТВА:
 • Инициативни
 • Творчески
 • Целенасочени
 • Креативни
 • С огромно желание за нови знания и опит
 • Хора, за които тяхното и на техните семейства здраве е най-голямата ценност

ОСИГУРЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ ВИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗА ДА НАУЧИТЕ:
 • Как да работите с уникалната ДЕНС технология;
 • Как да се избавите от болки и страдания и да бъдете здрави;
 • Да получите знания как да прекратите или намалите приема на лекарства;
 • Да намерите алтернатива на безразличните и равнодушни лекари;
 • Да спестите пари от лекарства;
 • Да вземете в свои ръце Вашето здраве и здравето на вашето семейство;
 • Да помагате на близки и познати;
 • Да откриете за себе си новите възможности на съвременната медицина.
  
"ДЕНАС МС" СИ СЪТРУДНИЧИ И РАБОТИ С ЛЕКАРИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЕС И МНОГО ДРУГИ ДЪРЖАВИ ПО СВЕТА !!!

КАК ДА СТАНЕТЕ ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР?

ЗА ДА СТАНЕТЕ НАШ ДИСТРИБУТОР Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ  АПТЕКА ИЛИ ДРОГЕРИЯ !!!
"ДЕНАС  МС" работи за да осигури на своите дистрибутори максимален успех и благосъстояние от тяхната работа.
Споразумението напълно регулира дейността на дистрибуторите, определя техните права и задължения по отношение на регулираните дейности на корпорацията, изграждането на потребителския пазар.
Споразумението (правилата за сътрудничество) са етични и правни нормативни актове, насочени към изграждане на едни цивилизовани корпоративни отношения.

"ДЕНАС  МС " ОПРЕДЕЛЯ КРАЙНИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЕС !!!
ПРОДАЖБАТА НА ЦЕНИ ПО-НИСКИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ФИРМАТА СЕ СЧИТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЦЕНОВАТА ПОЛИТИКА !!!

ДЕНАС ЦЕНТЪР БГ, НАБИРА ТЪРГОВСКИ АГЕНТИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ИЛИ НА ХОНОРАР.
ЗА ДА СТАНЕТЕ ДЕЙСТВАЩ ТЪРГОВСКИ АГЕНТ на "ДЕНАС ЦЕНТЪР БГ" и да се занимавате с популяризирането на продуктите на Корпорация "DENAS MS" във всички градове и държави, трябва да отговаряте на следните условия :

Изисквания:
- Професионален опит в бранша.
- Добри търговски и презентациионни умения;
- Установяване на взаимоотношения с потенциални нови клиенти, аптеки, дрогерии, лекари, като осъществява директни контакти;
- Инициативност, лоялност, отговорност;
- Практически познания и умения в търговията с медицински изделия.


Отговорности :
Водене на търговски преговори
Презентиране на продуктите, разширяване на клиентската мрежа;
Поддържане на контакти с клиенти на компанията;

Ние предлагаме:

1.За работа на трудов договор
- Много добри условия на работа;
- Пълен социален пакет, твърда работна заплата + % от оборота
- Карта за градски транспорт /автомобил /
- Работа в млад и динамичен екип.

2.За работа на хонорар
- Много добри условия за работа;
- Хонорар;
- Работа в млад и динамичен екип;

ВАЖНО !!!
ДЕНАС ЦЕНТЪР БГ продава само и единствено апарати с ЕВРОПЕЙСКА РЕГИСТРАЦИЯ !!!
Апаратите са регистрирани в ИАЛ България, като медицински изделия.
Контрола върху тях е изключително строг.
Апаратите и цените са различни от продаваните в Русия и други страни, които не са членки на ЕС.
Крайните продажни цени за ЕС са строго определени от „ДЕНАС МС“, като продажба на цени по-ниски от определените се счита за нарушаване на финансовата политика !!!
В много страни се продават и  реплики на нашите апарати.
За съжаление на нашия пазар вече виждаме подобни реплики на някои продукти, които не са регистрирани и не отговорят на изискванията и закона.
Гаранцията, която нашите клиенти получават е ВИП, което означава, че при проблем директно заменяме апарата или апликатора с нов.
Поради посочените по-горе причини „ДЕНАС ЦЕНТЪР БГ“  не обслужва гаранции на продукти закупени от офиси, различни от нашия или наши официални дистрибутори.

ОЛМ 1 е разработка на компания Виктория ТМ, която преди 4 години беше закупена от ДЕНАС МС–Русия, ОЛМ 1 се произвежда и продава само от официалните представителства на компанията с логото на нашата компания.
Фирмата не носи отговорност и се разграничава от продаваните на пазара реплики.
Поради факта, че ДЕНАС МС в Русия и други държави, които не са членки на ЕС и местното законодателство позволява продажбата на медицински изделия на принципа на МЛМ, ДЕНАС МС и  ДЕНАС ЦЕНТЪР БГ не носят отговорност, за  подписан  договор с друг дистрибутор и продажба на апарати не регистрирани в ЕС в нарушение на законодателството на която и да е държава членка на ЕС или друга, в която законите строго са определили търговия със същите !!!

ДЕНАС МС си запазва правото при получаване на информация за закупени апарати от дистрибутори в Русия или други държави да уведоми съответните органи в БГ.

...
 © 2013, ДЕНАС ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ "ОБЩОВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР" - Варна автор, All rights reserved!